Denna hemsida är arkiverad och uppdateras inte mera.

Faktura

Specificerad faktura med alla samtal och prisuppgifter kommer ca den tionde i månaden och mailas till den mailadress som Du angivit i ansökan. Det är därför viktigt att meddela e-mailförändringar. Betalning skall ske inom 30 dagar.

Villkor

Fakturan skall betalas på förfallodagen. Om ej så sker utgår ränta med fn 2% på fakturabeloppet per månad. Vid påminnelse utgår en påminnelseavgift på fn 50:-. Om fakturan trots påminnelse ej betalas utgår en kravavgift på fn 150:-,  samtidigt så stängs abonnemanget.

Önskas räkningen med vanlig post utgåt en administativ avgift på fn 30:-

En minimiavgift på 30:-(privatkunder) resp 60:-(företagskunder) debiteras per månad om fakturabelopet är mindre än dessa belopp.

Minsta avgift per samtal är fn 5 öre (OBS ej startavgift)

Uppsägning kan ske omgående. Vi behöver dock en till två vardgar för att stänga abonnemanget av tekniska skäl. Om du byter operatör skall du meddela detta till oss för att undvika att linjen är öppen för sk prefixtrafik. Ny operatör meddelar aldrig automatiskt dem gamla!